Συμφωνητικά Μίσθωσης Ακινήτων

  • Σε εμάς θα φέρετε τα συμφωνητικά μίσθωσης των ακίνητων σας συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα προκειμένου να τα υποβάλλουμε για λογαριασμό σας στην ΔΟΥ είτε είστε ιδιοκτήτης είτε είστε ενοικιαστής.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων