Επιδόματα - Επιδοτήσεις

  • Υποβάλλουμε αιτήματα για τα οικογενειακά σας επιδόματα (Α21).
  • Υποβάλλουμε αιτήματα για επιδότηση πετρελαίου.
  • Προετοιμασία και συμβουλές για τυχόν επιδοτήσεις που αφορούν το προσωπικό της επιχείρησή σας.
  • Υποβολή αιτημάτων επιδοτήσεων για νέους επιτηδευματίες από ΟΑΕΔ.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων