Φορολογικές Δηλώσεις

  • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
  • Υπολογισμός των τεκμηρίων.
  • Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και ενημέρωση για τον τρόπο πληρωμής του.
  • Εκτύπωση εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος.
  • Σύνταξη Ισολογισμού και λοιπών καταστάσεων.
  • Κλειδάριθμοι.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων